Elektrokeur & Inspekties


 
 Home
 Installaties
Arbeidsmiddelen
 Tekenwerk
 Contact
 Links

 

Elektrokeur & Inspekties     Frans Spiekmanstraat 53     9649 AB Veendam

K.V.K. nr. 02087514          B.T.W. nr. NL 102485604.B01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Inphonic

Elektrokeur & Inspekties  

Onafhankelijk en Vakbekwaam

 

Veiligheidsinspectie

NEN 3140/ NEN-EN 50110-1

De overheid, met name de arbeidsinspectie heeft deelgenomen in de commissie die de norm NEN 3140 (voor Nederland geldende aanvullende bepalingen omtrent de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties) en NEN-EN 50110-1 (Algemene Europese bepalingen). Deze norm is verschenen in oktober 1998.

De bedrijfsvoering van een elektrische installatie omvat het gebruik, de inspectie, het onderhoud en alles wat daarop is aangesloten. In het kader van deze beleidsregel is voornamelijk hoofdstuk 5 van NEN 3140 van belang i.v.m. de in artikel 3.4. van het Arbobesluit opgenomen bepaling over "onderhoud van een elektrische installatie".

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een wettelijke en dus een publiekrechtelijke vorm van regelgeving. Bij overtreding van deze wet begaat men een strafbaar feit en kan tot strafvervolging leiden.

De elektrische installaties en - arbeidsmiddelen moeten periodiek worden gecontroleerd.                                                             Deze periodieke controle bestaat uit:

  • Visuele inspectie;

  • Inspectie door meting en/of beproeving volgens de eisen   van 5.3.1. en 5.3.2. (NEN-EN 50110-1/NEN 3140).

De frequenties van deze periodieke inspecties zijn afhankelijk van de in NEN 3140 opgenomen weegfactoren (risico analyse).

Na de inspectie moeten resultaten in een rapport worden vastgelegd om een goed en onderbouwd oordeel over deze te geven.

Elektrokeur & Inspekties is een jong dynamisch bedrijf gevestigd in Veendam , dat zich heeft gespecialiseerd in inspecties van elektrische installaties en keuring van arbeidsmiddelen.

Deze specialisatie heeft als doel te zorgen voor een veilige en bedrijfszekere werkplek.

Een inspectie wordt uitgevoerd met de nieuwste technieken, zoals thermografie, netanalyse en hoogwaardige meetapparatuur.

 Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem conform ISO 9000, VCA en de voorschriften volgens de NEN normen 1010, 3140, 3134 en NEN-EN– 50110.

De inspecteurs van Elektrokeur & Inspekties hebben vele jaren ervaring op het gebied van veiligheidskeuringen en werken geheel onafhankelijk.

Wij willen u in de gelegenheid stellen om een vrijblijvende offerte aan te vragen. U kunt erop vertrouwen dat wij u kundig en voor een concurrerende prijs van dienst zijn.

Gaarne zijn wij bereid een afspraak met u te maken om de aanbieding op maat voor u samen te stellen (voor ons is BVO in m2/ gebouw voldoende om een offerte uit te brengen).

Met Vriendelijke Groeten,

Elektrokeur & Inspekties

 

 

 

 

Meetinstrument

Meetinstrument

 

 

 

 

Meetinstrument

Meetinstrument

Meetinstrument

2007 - Elektrokeur en Inspekties                                                                                                  Realisatie: Double B Webdesign